ÉKDU 4.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4.

Projektinformációk


Üdvözöljük a " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Béb központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Csót, Bakonykoppány, Bakonyszücs települések közigazgatási területe.

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel,a Bakonykoppány és Bakonyszücs települések csatornahálózat bővítése, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése továbbá szállító vezeték építés feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az agglomerációt alakító települések: Béb, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Ugod, Nagytevel, Nagygyimót, Csót, Adásztevel, Homokbödöge.

Kedvezményezett neve: ÉKM Építési és Közlekedési Minisztérium
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A támogatás összege: 8 300 104 715 Ft
Összköltség: 9 406 745 803 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.11.30.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét. Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét. A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A Béb központú szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Fejlesztési célok

A szennyvíztisztító telep helye: a Béb településhez tartozó 02/58; 02/60; 02/62, valamint Csót település külterületén található 012/15;012/14; 012/13; 012/12 hrsz számú területek.
A tisztítótelep kapacitása: 635 m3/nap. Nagytevel, Homokbödöge, Nagygyimót településekről érkezik 235 m3/nap, Csót, Béb, Ugod községekből 400 m3/nap mennyiségű szennyvíz. A telep jelenlegi terhelése 4625 LEÉ. A szennyvíz tisztítása olyan eleveniszapos rendszerrel történik, amely a szerves szennyezők eltávolítása mellett alapvetően biológiai úton oldja meg a szennyvíz nitrogén es foszfor tartalmának eltávolítását. A foszfor további eltávolítása PIRAL adagolással, kémiai úton történik.
Az agglomeráció települései közül Bakonykoppány és Bakonyszücs települések nem rendelkeznek szennyvízcsatorna hálózattal, ennek kiépítése szükséges.
A tisztítótelep technológiája és technológiai berendezései jelenleg megfelelően működnek. A projektben kiépülő csatornahálózatnak köszönhetően, Bakonykoppány és Bakonyszücs települések irányából érkező szennyvíz fogadásához azonban szükséges a meglévő telep kibővítése.
A meglevő telepnek az új műtárgyak beüzemeléséig a jelenlegi módon kell tovább üzemelnie, az új műtárgyakat, berendezéseket be kell illeszteni a meglévő technológiába. Az iszap prés cseréje szükséges.
Projekt célja Bakonykoppány és Bakonyszücs települések szennyvízgyűjtő hálózatának kiépítése, bekötések létesítése. A szennyvíztelepi fejlesztés során a többletvizekből eredő mennyiségi növekmény tisztításához szükséges kapacitástöbbletek kiépítése, valamint a meglévő telepi egységeken történő korszerűsítési beavatkozások történnek meg.
A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

1. szennyvízkezelés

2. hálózatépítés – szennyvízelvezetés:

 • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
  • gravitációs csatorna építés: 5997 m
  • nyomott vezeték építés: 10800 m
  • házi bekötés építése: 305 db
  • műtárgyak építése: 15 m3
  • átemelő építése: 5 db
  • házi átemelő építése: 12 db
 • kitakarás nélküli vezetéképítés:
  • sajtolás: 20 m
  • irányított fúrás: 60 m
  • indító és fogadó akna készítése: 80 m3

Események


Lakossági fórum

Helyszín: Művelődési ház, 8572 Bakonyszücs, Kossuth utca 2.

Időpont: 2019. január 28. 17.00 óra

A rendezvény meghívója
×

ÉKDU 4. - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005